Λεξικό Τσακώνικα Ελληνικά

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ 
 ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ


Αναζήτηση Τσακώνικης Λέξης:
Λεξικό Ελληνικά Τσακώνικα

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ 
 ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ


Αναζήτηση Ελληνικής Λέξης:


Πλήθος Καταχωρήσεων: 4635 λέξεις
Το λεξικό βασίζεται στο Λεξικό του Δέφνερ και ψηφιοποιήθηκε από την έκτη τάξη του Δημοτικού Λεωνιδίου υπό την επίβλεψη του Δασκάλου τους Παναγιώτη Τσαγκούρη, κατά τα σχολικά έτη 2004-2006. Ο προγραμματισμός και παρουσίαση έχει γίνει από τον Ιωάννη Χριστοδούλου