Λεξικό Τσακώνικα Ελληνικά

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ 
 ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ


Αποτέλεσμα αναζήτησης για τσακώνικες λέξεις:οΏ½

Το λεξικό βασίζεται στο Λεξικό του Δέφνερ και ψηφιοποιήθηκε από την έκτη τάξη του Δημοτικού Λεωνιδίου υπό την επίβλεψη του Δασκάλου τους Παναγιώτη Τσαγκούρη, κατά τα σχολικά έτη 2004-2006. Ο προγραμματισμός και παρουσίαση έχει γίνει από τον Ιωάννη Χριστοδούλου