Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κ. 23-27

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

  
ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΨΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ΠΑΤΗΣΕ "ΕΛΕΓΧΟΣ"
1         2               
                    
             3     4      
 5                     
                    
       6               
   7                   
     8          9         
                    
  10                    
            11          
                    
   12                   
           13           
   14   15                  
                    
16                      
         17             
 18                     
        19