Get Adobe Flash player

Νερό, Πηγή Ζωής

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  «ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ  ΖΩΗΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΣΤ ΄ ΤΑΞΗ 

 ΜΑΘΗΤΕΣ:  30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ :  ΡΟΥΣΑΛΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ,  ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:  2012 -2013

 

ΣΤΟΧΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

1)      Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σπουδαιότητα του νερού στην καθημερινή μας  ζωή.

2)      Να εκτιμήσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα , από το παρελθόν μέχρι σήμερα.

3)      Να γνωρίσουν τον τρόπο χρήσης του νερού στα παλαιότερα χρόνια.

4)      Να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη προστασίας του από τη ρύπανση , την υπεράντληση και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που οδηγεί στη μείωση της ποσότητάς του.

5)      Να αντιληφθούν την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης στην κατανάλωσή του.

6)      Να αντιληφθούν την άμεση ανάγκη διατήρησης και προστασίας των υγροτόπων και να επισκεφθούν  υγροτόπους.

7)      Να μελετούν χάρτες , να εντοπίζουν ποταμούς και λίμνες στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, συνειδητοποιώντας την αξία του νερού για τους ανθρώπους , για τη χλωρίδα και τη πανίδα κάθε τόπου.

8)      Να συνδέσουν την ύπαρξη του υγρού στοιχείου σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής μας, σε όλες μας τις δραστηριότητες.

9)      Να διακρίνουν τα στάδια του νερού , μέχρι αυτό να φτάσει στα σπίτια μας.( κύκλος νερού )

10)  Να εκτιμήσουν την αξία του ως εναλλακτική πηγή ενέργειας.

11)  Να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με το νερό.

 

ΣΤΑΔΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:

·         Συλλογικός προγραμματισμός ? καθορισμός του θέματος

·         Εξακτίνωση  του  θέματος  διαθεματικά  με γνώμονα τα μαθητικά ενδιαφέροντα και τις μαθητικές αναζητήσεις 

·         Ανάρτηση αυτής της διαθεματικής εξακτίνωσης στην τάξη, προκειμένου να ανατρέχουν οι μαθητές σε αυτήν, ανάλογα με το θέμα που προκύπτει κάθε φορά

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΣΤΑΔΙΟ:

·         Χωρισμός ομάδων ? κατάθεση πρώτων ιδεών μέσα στα πλαίσια της ομάδας

·         Καταμερισμός εργασιών ? συγκέντρωση πληροφοριών, εντοπισμός χρήσιμων πηγών  (διαδίκτυο, παλιές εφημερίδες κ.ά.)

·         Προτάσεις  ομάδων για διάφορες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου

ΤΡΙΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ:

Υλοποίηση  δραστηριοτήτων εντός τάξης αλλά και εκτός.

nero.jpg

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

1)      Φτιάχνουμε το αλφαβητάρι του νερού. Για κάθε γράμμα, βρίσκουμε λέξεις σχετικές με το νερό (κατασκευή αφίσας)

2)      Φανταζόμαστε ότι είμαστε επισκέπτες από άλλο πλανήτη και για πρώτη φορά βλέπουμε νερό. Προσπαθούμε να το περιγράψουμε στους φίλους μας, πίσω στην πατρίδα (παραγωγή Γραπτού Λόγου)

3)      Βρίσκουμε από το διαδίκτυο σε όσες περισσότερες γλώσσες μπορούμε , τη λέξη νερό. (χρήση διαδικτύου για πληροφορίες)

4)      Βρίσκουμε παροιμίες ? φράσεις που περιέχουν τη λέξη νερό.

5)      Βρίσκουμε τραγούδια για το νερό.

6)      Σχεδιάζουμε τη διαδρομή του νερού ως τη βρύση μας (κατασκευή σε μεγάλο χαρτόνι με φωτογραφίες και σχέδια)

7)      Επισκεπτόμαστε τον Υγρότοπο Μουστού και μαθαίνουμε πληροφορίες για τη χλωρίδα ? πανίδα, παρατηρούμε από κοντά τα διάφορα προβλήματα

8)      Επισκεπτόμαστε τη μία Δεξαμενή του τόπου μας

9)      Παρακολουθούμε βίντεο από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, φράγματα, λίμνες του κόσμου, ποταμούς και καταρράκτες (πηγή: YouTube)

 10)Κρατάμε ατομικό ημερολόγιο κατανάλωσης νερού μιας εβδομάδας το χειμώνα και μιας εβδομάδας την άνοιξη

 11)  Μαθαίνουμε να διαβάζουμε έναν λογαριασμό νερού

 12)  Παρατηρούμε στην τάξη τα είδη του εμφιαλωμένου νερού, καταγράφουμε πηγές, συστατικά καθώς και διαφορές στις συσκευασίες

 13)Επισκεπτόμαστε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα Αρκαδίας

 14)Ρωτάμε έναν γεωργό για τις ανάγκες των φυτών του, τον τρόπο ποτίσματος, τη χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων κτλ

 15)  Αναζητούμε πληροφορίες από την ΕΥΔΑΠ  

 16)  Κατασκευάζουμε αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στο προαύλιο του σχολείου μας

 

Λέξεις Κλειδιά σε αναζητήσεις: