Get Adobe Flash player

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Α.Ε.Ε.

Δραστηριότητες : Α΄

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Ταυτότητα του Σχολείου

Η Ιστορία του σχολείου μας ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη του 1905 στο συμβολαιογραφικό γραφείο του Κωνσταντίνου Δ. Μπεκύρου, παρουσία των μαρτύρων Ιωάννη Ηλία Χαρμαντά – Ιατρού, Ευάγγελου Αντωνίου Ροζάκη – Δικηγόρου, Θεόδωρου Δ. Γούλενου – Δικηγόρου εκπροσώπου του Δήμου Λιμναίων, όπου συντάσσεται η δωρεά του οικοπέδου από τον Γυμναστικό Σύλλογο “Το Λεωνίδιον” στο Δήμο Λιμναίων. Με την βοήθεια του μεγάλου Εθνικού μας Ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού οι εργασίες ξεκινούν αμέσως και τελειώνουν το 1908.

Το σχολικό συγκρότημα που λειτούργησε αποτελείται από 2 κτίρια, το πρώτο το οποίο φτιάχτηκε με χορηγία του Α. Συγγρού τύπου Καλλία (μηχανικός της εποχής) και το δεύτερο το οποίο φτιάχτηκε σε μεταγενέστερο χρόνο. Το σχολείο λειτούργησε σε αυτή την μορφή μέχρι το 1985 οπότε το δεύτερο κτίριο κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε από νέο σύγχρονο κτίριο.

Το πρώτο κτίριο, αυτό το οποίο φτιάχτηκε από χορηγία του Α. Συγγρού, ανακαινίσθηκε μετά από ένα αιώνα λειτουργίας μέσω κονδυλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και την επίβλεψη του ΟΣΚ ώστε να διατηρήσει αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του αίγλη.

Στα θρανία του κάθισαν μεγάλες μορφές του πολιτισμού και των γραμμάτων της χώρας μας όπως ο Κωνσταντίνος Ουράνης – Ποιητής, Γεώργιος Σαραντάρης – Ποιητής, Λέων Βαρβέρης – Ζωγράφος, Βρασίδας Τσούχλος – Πρόεδρος Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου κ.α. Οι παραπάνω μορφές που γαλουχήθηκαν εδώ σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική του σχολείου το καθιστούν ως μοναδικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του τόπου μας, για πάνω από έναν αιώνα.

 

 

Γενικά στοιχεία του Σχολείου

 

ΟΝΟΜΑ: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9030235

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωνίδιο Αρκαδίας 22300

Web site: dim-leonid.ark.sch.gr

Email: mail@dim-leonid.ark.sch.gr

ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Πρωτοβάθμια

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ: 12/Θέσιο

 

Το σχολικό έτος 2010-2011 λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Φιλοξενεί στο χώρο του το 1/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

 

Γενικά Χαρακτηριστικά Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπαιδευτικοί

 

Αριθμός ανά ειδικότητα: 12 Δάσκαλοι (Π.Ε.70)

2 Γυμναστές (Π.Ε. 11)

2 Αγγλικής Γλώσσας (Π.Ε. 06)

1 Γερμανικής Γλώσσας (Π.Ε.07)

1 Γαλλικής Γλώσσας (Π.Ε.05)

1 Μουσικός (Π.Ε. 16)

1 Θεατρικών Σπουδών (Π.Ε.32)

1 Πληροφορικής (Π.Ε 19)

1 Δάσκαλος Ε.Α (Π.Ε.71) Τμήμα Ένταξης

Φύλλο : 8 άνδρες ,14 γυναίκες

Υπηρεσιακή κατάσταση : 17 μόνιμοι, 5 αναπληρωτές.

Έτη υπηρεσίας στο Σχολείο : 3 εκπ/κοί 20 + χρόνια

2 εκπ/κοί 10 χρόνια

2 εκπ/κοί 5 χρόνια

5 εκπ/κοί 2 χρόνια

10 εκπ/κοί 1 χρόνο

Βοηθητικό Προσωπικό : 1 Καθαρίστρια ( με μίσθωση έργου )

 

Γενικά Χαρακτηριστικά Μαθητικού Δυναμικού

Σύνολο μαθητών :196 –

Ολοήμερο Τμήμα :38 μαθητές

Τμήμα Ένταξης : 12 μαθητές

Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στο Σχολείο μας είναι 7%

Α Διαδικασίες Αξιολόγησης

Το Μάιο του 2010 το διδακτικό προσωπικό ενημερώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο κ .Σίδερη Δημήτριο για το πρόγραμμα της «αυτοαξιολόγησης». Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης» έγινε την 01/06/2010. Η απόφαση για τη συμμετοχή πάρθηκε ομόφωνα ,όπως καταγράφηκε στο πρακτικό 16/1-6-2010.

Επειδή το προσωπικό του Σχολείου μας ανανεώνεται συνεχώς, κατά τον προγραμματισμό του εκπ/κού έργου τον Σεπτέμβριο πάρθηκε εκ νέου η απόφαση ομόφωνα να συμμετέχει το Σχολείο μας στο Πρόγραμμα αυτό.

Μετά από την ενημέρωση των Δ/ντών των σχολικών μονάδων χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες εργασίας(4 εκπ/κοί σε κάθε ομάδα).Η σύνθεση των ομάδων έγινε έτσι ώστε σε κάθε ομάδα να συμμετέχουν εκπ/κοί διαφόρων τάξεων και ειδικοτήτων και ορίστηκε συντονιστής και πρακτικογράφος. Κάθε ομάδα ανέλαβε και ένα πεδίο διερεύνησης που θα το παρουσιάσει στην Ολομέλεια, που θα πραγματοποιηθεί στις 6/12/2010, ώστε να συνταχθεί η έκθεση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με την καταγραφή της ενιαίας θέσης ή εικόνας για το σύνολο των δεικτών ποιότητας του εκπ/κού έργου. Οι συναντήσεις της κάθε ομάδας πραγματοποιούνται με συχνότητα δύο συναντήσεων την εβδομάδα. Βασίζονται στα αρχεία του Σχολείου, στο βιβλίο πρακτικών, σε ερωτηματολόγια, στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών κάθε ομάδας αλλά και μεταξύ των ομάδων, καθώς και την πείρα και τις προσωπικές εμπειρίες του κάθε εμπλεκόμενου εκπ/κού.

Β.Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


Το Σχολείο μας αποτελείται από δύο κτίρια. Τα 1ο περιλαμβάνει 3 αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο δ/ντή, γραφείο διδασκόντων (αρκετά ευρύχωρες και κατάλληλες), μία αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου όπου έχει παραχωρηθεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους (ακατάλληλοι για να διαμορφωθούν ως αίθουσες διδασκαλίας ή άλλων δραστηριοτήτων).

Το 2ο κτίριο περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας που καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών για τη διδασκαλία και τη σχολική ζωή των τμημάτων , μία αποθήκη και υπόγειες τουαλέτες για τους μαθητές.(Μεγάλο πρόβλημα ως προς το χώρο που ευρίσκονται οι τουαλέτες). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 2ου κτιρίου και ιδίως του 2ου ορόφου δεν είναι ασφαλείς για τους μαθητές. Σε μία από τις 10 αίθουσες διδασκαλίας έχει στηθεί η αίθουσα Η/Υ (10 Η/Υ). Άλλη μία διατίθεται ως αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος Ένταξης. Το προαύλιο είναι ικανοποιητικό για τα διαλείμματα των μαθητών. Προβλήματα εστιάζονται στην έλλειψη :

α) ειδικών αιθουσών (π.χ αίθουσα Μουσικής, αίθουσα Εικαστικών, αίθουσα Θεατρικής Αγωγής, αίθουσα βιβλιοθήκης ? αναγνωστηρίου, εργαστήρια φυσικής ? χημείας)

β) αίθουσες δραστηριοτήτων (π.χ θεάτρου, πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου)

γ) αίθουσα εστιατορίου (για το ολοήμερο σχολείο),ιατρείο.

Χώρος κατάλληλος για την επέκταση του σχολικού συγκροτήματος υπάρχει. Προσπάθειες γίνονται αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποτελέσμστα.

Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου δεν επαρκούν και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και μαθησιακές διαδικασίες.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι πολύ παλιός και λίγος. Όργανα και υλικά εργαστηρίων φυσικής ? χημείας ελάχιστα και παλιά. Όργανα μουσικής ελάχιστα.(μόνο ένα παλιό αρμόνιο). Υλικά ζωγραφικής λίγα. Οι 10 Η/Υ του εργαστηρίου πληροφορικής παλαιάς τεχνολογίας.(Με φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού αναβαθμίζονται για να λειτουργούν). Ένας Η/Υ στο γραφείο του Δ/ντή (σε πολύ καλή κατάσταση) και άλλος ένας -μόνο- για το διδακτικό προσωπικό στο γραφείο τους. (Πολύ καλή κατάσταση). Βρισκόμαστε στη φάση του διαγωνισμού για την προμήθεια των 10 laptops που ίσως καλυτερέψει τη κατάσταση.

Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας (κασετόφωνα 5, τηλεοράσεις 2, προβολείς διαφανειών 1) θεωρούνται ικανοποιτικά. Φωτοτυπικά μηχανήματα 2, μικροφωνικό σύστημα καλό. Η έλλειψη των ειδικών αιθουσών για την οργάνωσή τους και τον εξοπλισμό τους θεωρούμε ότι είναι η κυριότερη αιτία της μη υπάρχουσας υποδομής για το σχολείο μας.

ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί πόροι του Σχολείου προέρχονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ και από τις έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου.

Οι τακτικές επιχορηγήσεις του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. δεν επαρκούν για τα λειτουργικά έξοδα του Σχολείου. Ο Δήμος όμως επιχορηγεί το Σχολείο για εξοπλισμό (για το λόγο αυτό αναφέρουμε ότι αν υπήρχαν οι ειδικές αίθουσες θα είχαμε προμηθευτεί και τον ανάλογο εξοπλισμό). Επίσης επιχορηγεί το Σχολείο για τη συμμετοχή του σε προγράμματα δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.(Ανάλογη και η συμμετοχή του Σχολείου σε πολλά προγράμματα δράσης). Οι διαθέσιμοι πόροι συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπ/κών δραστηριοτήτων και επιτρέπουν την ανάπτυξη ενισχυτικών και υποστηρικτικών περεμβάσεων.

ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η γεωγραφική θέση του Λεωνιδίου και επομένως και του Σχολείου μας που είναι απομακρυσμένο από μεγάλες πόλεις, το καθιστά δύσκολο στις προτιμήσεις των εκπ/κών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εκπ/κοί να μετατίθενται ή να αποσπώνται σε σχολεία της προτίμησής τους μετά τη λήξη της υποχρεωτικής τους υπηρεσίας και το προσωπικό του Σχολείου συνεχώς να ανανεώνεται. Για το λόγο αυτό το 50% του προσωπικού υπηρετεί για πρώτη χρονιά στο Σχολείο.

Φέτος για πρώτη φορά οι κενές θέσεις καλύφθηκαν έγκαιρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς επειδή λειτουργεί ως ένα από τα 800 πιλοτικά με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα σπουδών. Όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες έχουν καλυφθεί εκτός των εικαστικών.

Η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπ/κών ανταποκρίνεται στις διδακτικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών.(Υπάρχουν εκπ/κοί με δεύτερο πτυχίο, με μεταπτυχιακό, με μετεκπ/ση, με ΣΕΛΔΕ .κ.λ.π)

Οι εκπ/κοί συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα και αναπτύσσουν επιστημονική δραστηριότητα. Το Σχολείο έχει συμμετάσχει έως τώρα σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπ/σης, Πρόγραμμα Μελίνα, πρόγραμμα HELMEPA, Μεσόγειος SOS, προγράμματα Αγωγής Υγείας, Μαθηματικούς διαγωνισμούς, κ.λ.π. Επίσης οι γνώσεις και η εμπειρία των εκπαιδευτικών συμβάλλουν ικανοποιητικά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο του Σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.(Το σχολείο λαμβάνει μέρος σε γιορτές και δραστηριότητες του Δήμου, διοργανώνει Πολιτιστικές Εκδηλώσεις,γιορτές κ.α.) Οι ανάγκες των μαθητών καλύπτονται επαρκώς εφόσον γίνεται ενισχυτική διδασκαλία, υπάρχει Τμήμα Ένταξης. Αναγκαία θεωρείται και η Τάξη Υποδοχής που φέτος δεν λειτούργησε.

 

2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκε με την έναρξη των μαθημάτων, καθώς η σχολική χρονιά ξεκίνησε με σχεδόν 100% πληρότητα από πλευράς εκπαιδευτικών (δασκάλων και ειδικοτήτων). Έγιναν κάποιες εσωτερικές αλλαγές με την τοποθέτηση και του δεύτερου γυμναστή χωρίς όμως να μειωθεί η λειτουργικότητα του προγράμματος που στην πράξη κρίνεται έως τώρα πολύ ικανοποιητική. Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της ίδιας τάξης υπάρχει αρεστή συνεργασία ως προς την ύλη, καθώς και συμφωνία στις διάφορες καινοτόμες πρακτικές. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους δασκάλους του τμήματος και με τις ειδικότητες. Ενδεικτικά στο μάθημα των Η/Υ ο δάσκαλος της ειδικότητας συνεργάζεται με το δάσκαλο της τάξης π.χ. στο μάθημα της γεωγραφίας που αναφέρεται στην ύλη της τάξης. Οι παρεμβατικές πρακτικές που κρίνονται απαραίτητες εφαρμόζονται από το τμήμα ένταξης. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός της τάξης εφαρμόζει εξατομικευμένη διδασκαλία ή ακόμα και ενισχυτική διδασκαλία με σκοπό την επίλυση των μαθησιακών αδυναμιών.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: 4

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Συντονισμός Σχολικής Ζωής

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας δίνει τη δυνατότητα συνεύρεσης των εκπαιδευτικών των τάξεων και των ειδικοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο προγραμματισμό, την αξιολόγηση των δράσεων, τη διατύπωση και ανταλλαγή απόψεων και την αναθεώρηση (αφαίρεση-πρόσθεση) δραστηριοτήτων. Τα παραπάνω προάγουν τη συνεργασία και επιτυγχάνουν την αποφυγή παραλήψεων και λαθών που έχουν εκλείψει στο μέγιστο βαθμό.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: 4

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ? ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Διαχείριση και αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων

 

Όλοι οι διαθέσιμοι χώροι και ο εξοπλισμός αυτών αξιοποιούνται επαρκώς και καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών. Εξαίρεση αποτελούν η αίθουσα της μουσικής, των εικαστικών και των εκδηλώσεων που δεν υφίσταται. Επιπλέον δεν υπάρχει αίθουσα που να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες σίτισης. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει δάσκαλος εικαστικών θέμα το οποίο χρίζει άμεσης επίλυσης. Βρισκόμαστε στη φάση του διαγωνισμού για την προμήθεια των 10 laptops που σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός διαδραστικού πίνακα (δεν υπάρχει) σε κάθε τάξη θα εμπλουτιστεί η διδασκαλία των μαθημάτων. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο τρόπο για τις ανάγκες του σχολείου.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: 3

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη

 

Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι πολύ καλές. Οι διαφωνίες που υπάρχουν, δεν είναι προσωπικές και λύνονται. Στα διαλείμματα, στο Γραφείο του Συλλόγου διδασκόντων επικρατεί ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, χωρίς προστριβές. Στον ετήσιο σχεδιασμό έργου έγινε καταμερισμός των σχολικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή όλων. Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων των τάξεων, συνεργάζονται μεταξύ τους όσον αφορά την ύλη των μαθημάτων, ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης κάποιων μαθημάτων και υπάρχει διαρκής επικοινωνία μεταξύ τους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δρουν συλλογικά, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του Σχολικού Συμβουλίου, σε έκτακτες όταν προκύψουν και διατυπώνουν τις θέσεις τους σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα. Οι αποφάσεις είναι σχεδόν ομόφωνες. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου που έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και τους νέους εκπαιδευτικούς συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή επαγγελματική κοινωνικοποίηση τους.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου ως προς τον δείκτη: 4

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη

 

Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι καλές και διέπονται από αξιοκρατία και αλληλοσεβασμό. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται όλους τους μαθητές της τάξης τους και προσπαθούν να βοηθήσουν και τους αδύνατους (εξατομικευμένη διδασκαλία).

 

Η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση κανόνων που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι ελάχιστη. Οι μαθητές σ? ένα μεγάλο ποσοστό επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με τους σχολικούς κανόνες. Υπάρχουν συγκρούσεις και κάποιες παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες είναι λιγότερες φέτος που το Σχολείο μας είναι ολοήμερο πιλοτικό. Αυτές αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς και το Δ/ντή του Σχολείου με διακριτικότητα και παιδαγωγικό τρόπο και ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Οι μαθητές με την παρότρυνση των εκπαιδευτικών αποδέχονται μαθητές από άλλα σχολεία και φέρονται φιλικά σ? αυτούς. Όταν όμως πρόκειται για μαθητές με διαφορετική εθνική καταγωγή ενσωματώνονται ευκολότερα στις μικρότερες τάξεις. Στις μεγαλύτερες τάξεις όμως το σύνολο των μαθητών θέτει προβλήματα στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών, αλλά οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν με ποικίλους τρόπους μέσα στην τάξη, ακόμα και στο διάλειμμα, να βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτούς τους μαθητές ώστε η ενσωμάτωση τους στο το σχολικό σύνολο να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ομαλή. Γίνεται προσπάθεια να υποστηριχθούν από το Σχολείο κοινωνικές πρακτικές που ευνοούν τις σχέσεις εκπαιδευτικών ? μαθητών και μαθητών μεταξύ τους. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες ομαδικές εργασίες, διδακτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε εκδηλώσεις τοπικών φορέων (π.χ συμμετοχή του Σχολείου στο πρόγραμμα του Δήμου «Περιήγηση στον κήπο του Διονύσου»). Επίσης προγράμματα της Θεατρικής Αγωγής και του θεατρικού παιχνιδιού εξομαλύνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και ενισχύουν τη συνεργασία.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου ως προς τον δείκτη: 3

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη

 

Κάθε εκπαιδευτικός έχει ορίσει μια μέρα την εβδομάδα να δέχεται τους γονείς στο χώρο του Σχολείου κατά τις πρωινές ώρες αλλά και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, όταν υπάρχει λόγος.

 

Στην αρχή της Σχολικής Χρονιάς κάθε εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τους γονείς του τμήματός του, τους ενημερώνει και εξηγεί τυχόν απορίες τους. Στο τέλος κάθε τριμήνου γίνονται παιδαγωγικές συναντήσεις και οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών.

Η επικοινωνία εκπαιδευτικών ? γονέων και οι σχέσεις των γονέων με το Σχολείο είναι ικανοποιητικές. Οι περισσότεροι γονείς δείχνουν ενδιαφέρων για την ενημέρωσή τους σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους και τη συμπεριφορά τους στο χώρο του Σχολείου. Υπάρχουν όμως και γονείς που δεν ενδιαφέρονται και κυρίως οι γονείς των αδύνατων μαθητών. Ο τρόπος που οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους στο σπίτι δεν είναι σωστός και δεν βοηθά στο να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι γονείς μερικές φορές δεν είναι αρωγοί στο έργο των εκπαιδευτικών και δεν κατανοούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Προσπαθούν να εμποδίσουν κάποιες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Σχολείου σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλες εκδηλώσεις.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου ως προς τον δείκτη: 2

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη:

 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο Προϊστάμενος και ο Σχολικός Σύμβουλος επισκέπτονται το Σχολείο και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα.

Υπάρχει πρόγραμμα συναντήσεων της Δ/νσης του Σχολείου με τις Εκπαιδευτικές Αρχές (Προϊστάμενο – Σχολικό Σύμβουλο) μια φορά το μήνα σε επίπεδο Διευθυντών και έκτακτα όταν επισκέπτεται το Σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος, ο Προϊστάμενος, ο Περιφερειακός Δ/ντης και ο Δ/ντης Σπουδών.

 

Η Διεύθυνση του Σχολείου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με εκπροσώπους του Δήμου και της Σχολικής Επιτροπής. Μια φορά το τρίμηνο συγκαλείται το Σχολικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετάσχουν ο Δήμαρχος, οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η Σχολική Επιτροπή και λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις που καταγράφονται στο βιβλίο Πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και παιδαγωγικών θεμάτων, το Σχολείο συνεργάζεται αποτελεσματικά και αρμονικά με το Σχολικό Σύμβουλο, καθώς και για την πραγματοποίηση επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων κ.λ.π. Υπάρχει συνεργασία με άλλα σχολεία της περιοχής μας (Πούλιθρα, Πελετά, Πηγάδι, Κοσμά, Τυρό). Το Σχολείο αξιοποιεί φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, ΚΕΔΔΥ).

Το Σχολείο επιδιώκει το άνοιγμα στην κοινωνία και συμμετέχει σε κοινές δράσεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας. Υποστηρίζει και επιδιώκει επαφές με επιστημονικούς και παιδαγωγικούς φορείς.

Σε συνεργασία με το 2ου Γραφείο Π.Ε.Ν. Αρκαδίας, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Σχολικό Σύμβουλο κ. Σίδερη Δημήτριο, έχει διοργανώσει ημερίδες με εισηγητές τον Προϊστάμενο του 2ου Γραφείου κ. Κόγκο Αθανάσιο, το Σχολικό Σύμβουλο κ. Σίδερη Δημήτριο, τη Σχολική Σύμβουλο κ. Μπεχλικούδη Δήμητρα, το Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής κ. Μακαντάση Θεμοστοκλή, το Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ. Δασκαλάκη Στυλιανό, το Σχολικό Σύμβουλο Διαπολιτισμικής Αγωγής κ. Κων/νο Παπαχρήστο, τη Ψυχολόγο κ. Κονιδάρη Ακριβή, για τους Γονείς-Μαθητές-Εκπαιδευτικούς με μεγάλη επιτυχία.

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του Σχολείου ως προς τον δείκτη: 3

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους δασκάλους τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλία πχ με παράλειψη δραστηριοτήτων και αντικατάστασή τους με άλλες, που ο δάσκαλος θεωρεί καταλληλότερες. Η διατύπωση των στόχων διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και τα σχολικά εγχειρίδια συμφωνούν με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Η οργάνωση των περιεχομένων της γνώσης δε χαρακτηρίζεται πάντα από συνέχεια (πχ Μαθηματικά Ε΄ τάξης). Ο διαθέσιμος προς διδασκαλία χρόνος δεν επαρκεί για να καλυφθεί η προβλεπόμενη ύλη (Μαθηματικά Δ΄, Μαθηματικά Ε΄, Μελέτη Περ/ντος Δ΄, Ιστορία Στ΄).

Το βιβλίο του εκπαιδευτικού δίνει σαφείς οδηγίες, οι οποίες όμως δεν επαρκούν για να τον βοηθήσουν αποτελεσματικά στο έργο του.

Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν ώστε ο ρυθμός με τον οποίο καλύπτουν την ύλη να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μαθητών.

 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

 

Ο προγραμματισμός της ύλης γίνεται σε μακροεπίπεδο (ετήσιος / ανά ενότητα) και σε μικροεπίπεδο (εβδομαδιαίος, ωριαίος) . Στη δεύτερη περίπτωση η προετοιμασία γίνεται με ακρίβεια, αφού πρώτα ο δάσκαλος λάβει υπόψη του το διδακτικό χρόνο, τις δυνατότητες των μαθητών, τους στόχους του μαθήματος, τα μέσα διδασκαλίας και τον τρόπο αξιολόγησης.

Οι διδακτικές μέθοδοι που επιλέγονται είναι μαθητοκεντρικές.

Η επιλογή της μεθόδου γίνεται με βάση τους διδακτικούς στόχους της ενότητας, τη φύση του γνωστικού αντικειμένου και τις ανάγκες των μαθητών. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων με εξοικονόμηση χρόνου.

Ο δάσκαλος φροντίζει να προλαμβάνει ή να επιλύει μικροπροβλήματα μη κανονικής συμπεριφοράς, παρέχει διευκρινίσεις, προσφέρει ευκαιρίες επιτυχίας σε όλους τους μαθητές, φροντίζει να συμμετέχουν στη διαδικασία, τους ενθαρρύνει και αναγνωρίζει την ορθή συμπεριφορά τους.

Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας με στόχο την πρόκληση της προσοχής των μαθητών και τη διέγερση του ενδιαφέροντός τους. Ενδεικτικά χρησιμοπούνται: εκθέματα (εικόνες, φωτογραφίες), οπτικά σύμβολά (χάρτες, σκίτσα), δραματοποίηση γεγονότων, επιδείξεις, σχολική τηλεόραση, επισκέψεις σε κατάλληλους χώρους. Δε γίνεται χρήση μηχανημάτων προβολής (επισκόπια, διασκόπια). Τα τελευταία χρόνια απαντάται με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα η χρήση του Η / Υ ως συμπληρωματικού μέσου διδασκαλίας. (CD, DVD με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διαδίκτυο).

Οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές έχουν στόχο την οργάνωση της νέας γνώσης, την επεξεργασία και την επέκτασή της. Αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μαθητών (γλωσσικές διαφορές, μαθησιακές ανάγκες, ρυθμός μάθησης κλπ), οι εργασίες που δίνονται είναι συνήθως κοινές για όλη την τάξη εκτός από τις περιπτώσεις πολύ αδύνατων μαθητών στους οποίους ανατίθενται ξεχωριστές και ευκολότερες εργασίες.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

 

 

Η οργάνωση της τάξης χαρακτηρίζεται από ποικιλία σχημάτων όπως εργασία σε ομάδες, εξατομικευμένη κλπ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος και να ικανοποιηθούν οι γνωστικές διαφορές των μαθητών (στυλ και ρυθμός μάθησης, εξάρτηση, ευφυΐα κλπ)

Οι μέθοδοι αξιολόγησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μάθημα και την ηλικία των μαθητών. Συχνότερα απαντώνται οι προφορικές ερωτήσεις και τα γραπτά τεστ με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου και σε πολύ μικρότερο βαθμό οι ομαδικές εργασίες.

Ο δάσκαλος λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παρόλο που η καταγραφή τους δε γίνεται με συστηματικό τρόπο και προχωρά στο σχεδιασμό και στην επιλογή στρατηγικών για την επίλυσή τους. (εφαρμογή άλλης μεθόδου διδασκαλίας, βραδύτερος ρυθμός, αυτοδιόρθωση κλπ)

Οι μαθητές ενημερώνονται άμεσα για την ορθότητα των απαντήσεών τους και γενικά για την επίδοσή τους με λεκτικές επισημάνσεις προφορικά ή γραπτά. Για την περαιτέρω σταθεροποίηση της ορθής μαθησιακής συμπεριφοράς γίνεται χρήση κοινωνικών ενισχυτών. Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης.

Ο δάσκαλος ελέγχει την πρόοδο κάθε μαθητή και σε περίπτωση εντοπισμού μειωμένης επίδοσης προβαίνει σε ανάπτυξη δραστηριοτήτων υποστήριξης του μαθητή.

Οι μαθητές νιώθουν άνετα στην τάξη, αλλά υπάρχει μικρός αριθμός μαθητών που δεν ολοκληρώνει τις εργασίες που τους ανατίθενται ανεξάρτητα από το βαθμό δυσκολίας των εργασιών.

 

ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

Το σχολείο έχει αναλάβει τις προηγούμενες σχολικές χρονιές την πραγμάτωση ενός ικανού αριθμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) Τη συμμετοχή του σχολείου στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς σε αθλητικούς αγώνες (μπάσκετ) στους οποίους παίρνουν μέρος και τα υπόλοιπα σχολεία της Κυνουρίας με σημαντικές διακρίσεις.

β) Ομιλίες στο σχολείο από διακεκριμένους λογοτέχνες (Ν. Κανάκη, Βούλα Μάστορη)

γ) Επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικού / επιστημονικού ενδιαφέροντος πχ Μυκήνες, Βουλή, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

δ) Την περσινή χρονιά (Μάιος 2010) το σχολείο συμμετείχε με δικό του περίπτερο στις εκδηλώσεις της Γιορτής Τσακώνικης Μελιτζάνας, η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Λεωνιδίου.

ε) Την ένταξη του σχολείου (1997) στο πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ.

στ) Έκθεση (Δεκέμβριος 2007) χριστουγεννιάτικων αντικειμένων (ευχετήριες κάρτες, διακοσμητικά κεριά κλπ), η κατασκευή των οποίων έγινε από τους ίδιους τους μαθητές. Τα έσοδα από την πώληση των αντικειμένων δόθηκαν στην Οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού».

 

Σχετικά με τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ θεωρούμε ότι η απόσταση του σχολείου από τα μεγάλα αστικά κέντρα καθιστά δύσκολη την οργάνωση μεγαλύτερου αριθμού παρόμοιων εκδηλώσεων.

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 

Στο σχολείο σπάνια πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από ειδικούς επιστήμονες ή άλλους εκπαιδευτικούς, παρόλο που είναι σημαντικό καθώς το σχολείο μας στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς με μικρή εκπαιδευτική εμπειρία. Μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αν και αυτά πραγματοποιούνται σε μακρινές πόλεις και κατά συνέπεια ο κάθε εκπαιδευτικός χρειάζεται να διαθέσει κόπο, χρόνο και χρήμα για να τα παρακολουθήσει.

 

 

5ο ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1 : Παρακολούθηση της φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής

 

 

Στο σχολείο μας λειτουργεί διαδικασία παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών. Κάθε τμήμα ξεχωριστά, με υπευθυνότητα του εκάστοτε δασκάλου, καταγράφει καθημερινά τις απουσίες των μαθητών στα ατομικά τους δελτία. Σε περίπτωση απουσίας, προβλέπεται ενημέρωση του σχολείου από τους γονείς του μαθητή. Αντίθετα, αν δεν υπάρξει ενημέρωση, το σχολείο επικοινωνεί μαζί τους και λαμβάνει γνώση για το λόγο απουσίας του. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση απουσίας μαθητή παραπάνω από μία εβδομάδα.

Αναφορικά με την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και την παρακολούθηση των μαθημάτων το σχολείο ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, κλείνοντας τις πόρτες αμέσως μετά το πέρας της προσευχής και ανοίγοντας τες ξανά μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου. Οι όποιες εξαιρέσεις οφείλονται, αφενός στην καθυστερημένη άφιξη του σχολικού λεωφορείου (π. χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών), αφετέρου στην αναγκαιότητα μαθητών για την παρακολούθηση τους από ειδικούς για ιατρικούς λόγους.

Όσον αφορά την πιθανότητα απουσίας μαθητή για μεγάλο χρονικό διάστημα μεριμνάται από τους εκπαιδευτικούς υποστηρικτική διδασκαλία.

Για τους πιο ασθενείς μαθητές προβλέπεται και λειτουργεί πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας- φροντιστηριακά μαθήματα, καθώς επίσης και τμήμα ένταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ταυτόχρονα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες πρωινών και απογευματινών δραστηριοτήτων( περιβαλλοντικά προγράμματα, θεατρικές παραστάσεις, κυκλοφοριακή αγωγή). Ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων αυτών παρατηρείται η μείωση των απουσιών των μαθητών και η δημιουργική συμμετοχή τους.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου: 3

 

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2 :Επίδοση και πρόοδος των μαθητών

 

Αναφορικά με την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών, παρατηρείται σύμπνοια μεταξύ του προγράμματος σπουδών και των επιτευγμάτων των μαθητών, ίσως όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά σε ικανοποιητικό. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές χαμηλότερης επίδοσης (καθώς επίσης και οι υπόλοιποι) καταγράφουν βελτίωση στις μαθησιακές τους δραστηριότητες.

Παρόλο αυτά, η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των λιγότερο και περισσότερο ικανών μαθητών τείνει να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στο σχολείο υπάρχουν υποδομές και λαμβάνονται μέτρα με σκοπό την καλυτέρευση των επιδόσεων των μαθητών.

Τέλος, να επισημανθεί η προσπάθεια ενίσχυσης των ειδικών περιπτώσεων μαθητών που φοιτούν στο σχολείο με διαφορές πρωτοβουλίες και δράσεις.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου: 3

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Δείκτης αξιολόγησης 5.3 : Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις

 

 

Η ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί θέμα προβληματισμού των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συγκαλούν συμβούλια διδασκόντων για να δοθεί λύση στα διάφορα προβλήματα.

Αρκετές φορές παρατηρούνται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών του σχολείου, καθώς εκδηλώνεται το φαινόμενο των αντιμαχόμενων παρεών, συχνά εξαιτίας της διαφορετικότητας των μαθητών σε όλες τις μορφές. Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ενημερώνει άμεσα τους ενδιαφερόμενους γονείς. Επίσης προσπαθεί να καταπολεμήσει τους διαχωρισμούς και τον αποκλεισμό των μαθητών που δέχονται αρνητική συμπεριφορά. Επιπλέον το σχολείο αποδεικνύει έμπρακτα πως προάγει τις ίσες ευκαιρίες μάθησης και στις περισσότερες φορές είναι αποτελεσματικό.

Τέλος, αναλαμβάνονται δράσεις με σκοπό την ενίσχυση αισθήματος και εμπιστοσύνης και ασφάλειας μαθητών και γονέων.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου: 3

 

 

 

Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης

 

Από τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου, τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ότι το σχολείο μας παρουσιάζει πληρότητα εκπαιδευτικών, υπάρχει συνεργασία δασκάλων τάξεων και ειδικοτήτων, ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα στο Γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, καλές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και ευελιξία Προγράμματος Σπουδών.

Παρέχεται βοήθεια από παλαιότερους εκπαιδευτικούς στους νέους συναδέλφους. Γίνεται εύκολη ενσωμάτωση αλλοδαπών μαθητών, πραγμάτωση πολλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και καθημερινή παρακολούθηση φοίτησης μαθητών και σχολικής διαρροής.

Οι τακτικές επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΔΒ.Μ.Θ. δεν επαρκούν για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου μας.

Ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου μας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενός νεοσύστατου Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου.

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία αιθουσών Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής, Εκδηλώσεων, Οργανωμένης Βιβλιοθήκης και Εργαστηρίων Φυσικής, Καλλιτεχνικών κτλ.

Θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιούνταν περισσότερες ημερίδες και σεμινάρια που να σχετίζονται με τις υπάρχουσες ανάγκες του σχολείου μας και να γίνονται στο χώρο μας, επειδή το σχολείο μας είναι απομακρυσμένο από το κέντρο του νομού.

Επίσης, αποφασίζουμε να επιλέξουμε για συστηματική διερεύνηση τον Τομέα «Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο», το δείκτη 3.2 «Σχέσεις μεταξύ μαθητών»

 

Β

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Ολομέλειας αποφασίστηκε να γίνει συστηματική διερεύνηση στον Τομέα Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο στον δείκτη Αξιολόγησης 3.2 Σχέσεις μεταξύ των μαθητών.

 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2010 συγκροτήθηκε η ολομέλεια, στην οποία έλαβαν μέρος ο κ. Σχολικός Σύμβουλος, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προκειμένου να επιλεγεί ο τομέας για τη συστηματική διερεύνηση κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.

Η συστηματική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 21/12/2010 έως και 31/01/2011. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με γονείς. Κατά τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευτικοί του σχολείου χωρίστηκαν σε 6 ομάδες (όσες και οι τάξεις) και συνεργάστηκαν με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων για την ολοκλήρωση και της β΄ φάσης του προγράμματος. Ο τομέας που επιλέχθηκε είναι: «Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο» και ο δείκτης 3.2 «Σχέσεις μεταξύ μαθητών». Στην επιλογή αυτή καταλήξαμε κυρίως λόγω της ιδιότητας του σχολείου ως φορέας κοινωνικοποίησης, της παρουσίας μεμονωμένων περιστατικών ήπιας παραβατικής συμπεριφοράς από μαθητές καθώς και των περιπτώσεων άσκησης ψυχολογικής πίεσης (π.χ. με τη μορφή κοροϊδίας) μεταξύ των μαθητών που καλλιεργούν ένα κλίμα αποστροφής προς το σχολείο.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και αποφασίστηκε να γίνει χρήση τόσο της ποσοτικής (κοινωνιόγραμμα, ερωτηματολόγιο κ.ά.) όσο και ποιοτικής (συνέντευξη, τήρηση ημερολογίου) αξιολόγησης.

 

 

Για τη διερεύνηση του επιλεγμένου τομέα και των επιμέρους δεικτών διαμορφώθηκε το Ερωτηματολόγιο του MCI (My Class Inventory). Στο ερωτηματολόγιο έγιναν κάποιες τροποποιήσεις κυρίως με τη χρήση τετράβαθμης κλίμακας σε ορισμένες απαντήσεις με σκοπό την αύξηση του εύρους των απαντήσεων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ατομικά ανά τμήμα απ? όλους τους μαθητές της τάξης την ίδια ώρα (κυρίως τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης). Αξίζει να σημειωθεί πως για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προηγήθηκε συζήτηση (ανά τμήμα) και κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν περεταίρω διευκρινίσεις κυρίως στις μικρότερες τάξεις. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων και η καταγραφή των απαντήσεων έγινε διαδοχικά κατά τμήμα, κατά τάξη και τέλος συγκεντρωτικά σε όλη τη σχολική μονάδα (κατόπιν συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων).

Β ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσε το κλίμα της σχολικής τάξης με δείκτες :α) την ικανοποίηση, β) τη διενεκτικότητα, γ)τη συνεκτικότητα, δ)την ανταγωνιστικότητα και ε)τη δυσκολία.

Ως εργαλείο για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των παραπάνω δεικτών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MCI (My Class Inventory) των Fraser, Anderson και Walberg (μετάφραση Η. Ματσαγγούρα[1]), στο οποίο έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις κυρίως με τη χρήση τετράβαθμης κλίμακας σε ορισμένες απαντήσεις με σκοπό την αύξηση του εύρους των απαντήσεων, ώστε να επιτραπεί η άντληση περισσότερων πληροφοριών.

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 23 ερωτήσεις. Οι 20 αφορούσαν στη μελέτη του σχολικού κλίματος, οι 2 εξέταζαν το κοινωνιόγραμμα της σχολικής τάξης και η τελευταία ζητούσε από τους μαθητές να προτείνουν αλλαγές που επιθυμούν στο σχολικό χώρο

Ερωτηματολόγιο για τους μαθητές

 

1. Τα περισσότερα μαθήματα περνάνε ευχάριστα.

Πάντα Συχνά Σπάνια Ποτέ

2. Τα παιδιά τσακώνονται μεταξύ τους.

Συνέχεια Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ

3. Στα διαλείμματα οι μαθητές παίζουν ομαδικά παιχνίδια.

Συνέχεια Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ

4. Τα μαθήματα και οι ασκήσεις που κάνουμε είναι εύκολα.

Πάντα Συχνά Σπάνια Ποτέ

5. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου είναι φίλοι μου.

ΝΑΙ ΟΧΙ

6. Οι περισσότεροι είναι ευχαριστημένοι με την τάξη μας.

ΝΑΙ ΟΧΙ

7. Μερικοί συμμαθητές μου είναι «παλιόπαιδα».

ΝΑΙ ΟΧΙ

8. Οι περισσότεροι μαθητές προσπαθούν να ξεπεράσουν στα μαθήματα τους άλλους.

ΝΑΙ ΟΧΙ

9. Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι δύσκολες και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του δασκάλου.

Πάντα Συχνά Σπάνια Ποτέ

10. Μερικά παιδιά δεν είναι φίλοι μου.

ΝΑΙ ΟΧΙ

11. Η φετινή αίθουσα μάς αρέσει.

ΝΑΙ ΟΧΙ

 

12. Στους περισσότερους συμμαθητές μου αρέσουν οι τσακωμοί.

ΝΑΙ ΟΧΙ

13. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου στεναχωριούνται, όταν δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά όσο οι άλλοι.

ΝΑΙ ΟΧΙ

14. Οι ασκήσεις μάς δυσκολεύουν.

Πάντα Συχνά Σπάνια Ποτέ

15. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου θυμώνουν, όταν δε γίνεται το «δικό τους».

Πάντα Συχνά Σπάνια Ποτέ

16. Οι συμμαθητές μου συμπαθιούνται μεταξύ τους.

ΝΑΙ ΟΧΙ

17. Το κλίμα της τάξης μας είναι ευχάριστο.

ΝΑΙ ΟΧΙ

18. Οι συμμαθητές μου τσακώνονται

Συχνά Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ

19. Κάποιοι συμμαθητές μου κοροϊδεύουν αυτούς που δίνουν λάθος απάντηση.

Συχνά Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ

20. Όταν οι ασκήσεις είναι δύσκολες, υπάρχουν μαθητές που βοηθούν ο ένας τον άλλο.

ΝΑΙ ΟΧΙ

21. Με ποιο συμμαθητή σου ή συμμαθήτριά σου θα ήθελες να κάθεσαι στο ίδιο θρανίο; Γράψε το όνομά του / της.

…………………………………………………………………………………………..

22. Με ποιο συμμαθητή σου ή συμμαθήτριά σου θα ήθελες να βρίσκεσαι και τα απογεύματα, τα σαββατοκύριακα ή τις μέρες των διακοπών;

………………………………………………………………………………………….

23. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στο σχολείο μας;

??????????????????????????????????????????????????????????..

Οι ερωτήσεις για τη μέτρηση των παραπάνω δεικτών βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στο ερωτηματολόγιο ως εξής:

 

ικανοποίηση: 1, 6, 11, 17

διενεκτικότητα: 2, 7, 12, 15, 18,

συνεκτικότητα: 5, 10, 16, 20,

ανταγωνιστικότητα: 3, 8, 13, 19,

δυσκολία: 4, 9, 14,

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους μαθητές όλων των τάξεων (Α΄- ΣΤ΄) του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου (154 μαθητές) και μετά τη συμπλήρωσή του έγινε συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων.

Στόχοι της έρευνας

Ο έλεγχος της διαφοράς μεταξύ του πραγματικού κλίματος και του κλίματος που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι επικρατεί στην τάξη.

Ο εντοπισμός μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα ή δυσκολίες προσαρμογής.

Ο εντοπισμός μαθητών που συναντούν δυσκολίες στις σχολικές εργασίες.

Η μελέτη των διαμαθητικών σχέσεων και ο βαθμός αντιπαραθέσεων που επικρατούν στο σχολικό χώρο.

Η μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών από τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές και από την ατμόσφαιρα της σχολικής τάξης.

Η αξιολόγηση των διδακτικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται και η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού με σκοπό τη βελτίωση του σχολικού κλίματος.

(ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ? ΜΑΘΗΤΗ, Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης στο Δημοτικό Σχολείο, Ε΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Στ. Βούλγαρης ? Η. Ματσαγγούρας, 2004)

Γ. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ως προς τη μέτρηση αυτού του δείκτη οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές είναι οι εξής:

Στην ερώτηση «Τα περισσότερα μαθήματα περνάνε ευχάριστα» το 46% απάντησε «πάντα» και το 48% «συχνά», ενώ μόλις το 5% απάντησε «σπάνια» και το 1% «ποτέ».

 

Στην ερώτηση «Οι περισσότεροι είναι ευχαριστημένοι με την τάξη μας» το 86% απάντησε θετικά και το 14% αρνητικά.

 

Στην ερώτηση «Η φετινή τάξη μάς αρέσει» το 95% απάντησε θετικά και το 5% αρνητικά.

Στην ερώτηση «Το κλίμα της τάξης μας είναι ευχάριστο» το 87% απάντησε θετικά και το 13% αρνητικά.

Συμπεράσματα

Από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές είναι ευχαριστημένοι με το σχολείο, το διδακτικό αντικείμενο, το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αφού η ικανοποίηση που βιώνει ο μαθητής επηρεάζει στη συνέχεια τη μάθηση και τη συμπεριφορά του, αλλά και ταυτόχρονα υποδηλώνουν την πλήρωση ψυχολογικών του αναγκών. . Στην ερώτηση «Τα περισσότερα μαθήματα περνάνε ευχάριστα» οι θετικές απαντήσεις φτάνουν στο 94% έναντι του 6% των αρνητικών.

Από την όλη διαδικασία της έρευνας προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης είναι πολύ υψηλός και το κλίμα αρκετά ευχάριστο. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα της ΣΤ? τάξης το οποίο παρουσιάζει απόκλιση από τα γενικά ποσοστά του σχολείου κατά 20% στην ερώτηση 6.

 

ΔΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα παιδιά τσακώνονται μεταξύ τους

Το 63% των μαθητών απάντησε «μερικές φορές», το 19% «σπάνια», το 11% «συνέχεια» και το 9% «ποτέ».

7η : Μερικοί συμμαθητές μου είναι «παλιόπαιδα».

Το 51% απάντησε θετικά και το 49% αρνητικά.

 

Στους περισσότερους συμμαθητές μου αρέσουν οι τσακωμοί

Το 67% απάντησε αρνητικά και το 33% θετικά.

Οι περισσότεροι συμμαθητές μου θυμώνουν, όταν δε γίνεται το «δικό τους».

Το 30% απάντησε «πάντα», το 26% «ποτέ», το 25% «συχνά» και το 19% «σπάνια».

18η: Οι συμμαθητές μου τσακώνονται

Το 55% απάντησε «μερικές φορές», το 23% «συχνά», το 16% «σπάνια» και το 6% «ποτέ».

Συμπεράσματα

Στην ερώτηση 7 η μικρή υπεροχή των μαθητών που απάντησε θετικά έναντι των υπόλοιπων δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Σε αντίθεση με άλλες ερωτήσεις στις οποίες δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τμημάτων, στην ερώτηση αυτή η εικόνα διαφέρει με αποτέλεσμα σε ορισμένα τμήματα οι μαθητές που απαντούν θετικά να είναι πολύ περισσότεροι έναντι αυτών που απαντούν αρνητικά και το αντίθετο.

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι

α)οι τριβές και οι διενέξεις μεταξύ των μαθητών είναι συχνό φαινόμενο (82%),

β)η πλειοψηφία των μαθητών (67%) αντιπαθεί τις συγκρούσεις

γ) περισσότεροι από τους μισούς (55%) θυμώνουν όταν δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους και οι απαιτήσεις τους

δ) σε ορισμένα τμήματα υπάρχουν μαθητές που εμπλέκονται συχνά σε καβγάδες

Το συμπέρασμα που προκύπτει από το δείκτη αυτό είναι ότι οι διενέξεις μεταξύ των μαθητών είναι περισσότερο επιφανειακές και οφείλεται κυρίως στον έντονο εγωκεντρισμό που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία των μαθητών. Επίσης, προκύπτει ότι μπορεί να συμβαίνει αυτή η κατάσταση αλλά όπως ομολογούν κι οι ίδιοι οι μαθητές δεν τους είναι αρεστή.

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

5η: Οι περισσότεροι συμμαθητές μου είναι φίλοι μου

Το 88% απάντησε θετικά και το 12% αρνητικά.

 

10η: Μερικά παιδιά δεν είναι φίλοι μου

Το 68% απάντησε θετικά και το 32% αρνητικά.

 

16η: Οι συμμαθητές μου συμπαθιούνται μεταξύ τους

Το 79% απάντησε θετικά και το 21% αρνητικά.

 

20η: Όταν οι ασκήσεις είναι δύσκολες, υπάρχουν μαθητές που βοηθούν ο ένας τον άλλο

Το 92% απάντησε θετικά, ενώ το 8% αρνητικά.

Συμπεράσματα

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η φιλία και η αποδοχή των μαθητών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Οι απαντήσεις στη 10η ερώτηση διαφοροποιούνται από τις απαντήσεις στις υπόλοιπες ερωτήσεις που εξετάζουν αυτό το δείκτη , αλλά αυτό κρίνεται φυσιολογικό καθώς σε ένα χώρο όπως το σχολείο πολύ δύσκολα θα ήταν όλοι οι μαθητές φίλοι, αφού υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές, στο χαρακτήρα, στα ενδιαφέροντα κλπ.

Υπάρχει βέβαια, μία απόκλιση της τάξεως του 15% όσον αφορά το τμήμα της ΣΤ? τάξης, η οποία έχει να κάνει με την ερώτηση 5.

 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στα διαλείμματα οι μαθητές παίζουν ομαδικά παιχνίδια

Το 48% απάντησε «συνέχεια» και το 39% «μερικές φορές», ενώ το 12% απάντησε «σπάνια» και το 1% «ποτέ».

Οι περισσότεροι μαθητές προσπαθούν να ξεπεράσουν στα μαθήματα τους άλλους

Το 54% παραδέχεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός των μαθητών ως προς την επίδοση στα μαθήματα.

 

Οι περισσότεροι συμμαθητές μου στεναχωριούνται, όταν δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά όσο οι άλλοι.

Το 68% απάντησε «ναι» και το 32% απάντησε «όχι».

Κάποιοι συμμαθητές μου κοροϊδεύουν αυτούς που δίνουν λάθος απάντηση

Το 36% παραδέχεται ότι το γεγονός αυτό συμβαίνει «μερικές φορές» και το 25% «συχνά», ενώ το 16% δηλώνει ότι αυτό συμβαίνει «σπάνια» και το 23% «ποτέ».

 

Συμπεράσματα

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μαθητές μπορεί να χαρακτηριστεί ήπιος, εκτός αν οι μαθητές εμπλέκονται σε ανταγωνιστικά παιχνίδια ή σε οποιαδήποτε διαδικασία συναγωνισμού όπου εκεί ο ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος. Σ? αυτόν τον δείκτη απόκλιση παρουσιάζουν η τάξη ΣΤ΄ με ποσοστό 15% και η τάξη Γ με ποσοστό 20% όσον αφορά την ερώτηση 8.

 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Τα μαθήματα και οι ασκήσεις που κάνουμε είναι εύκολα

Το 55% απάντησε «συχνά» και το 32% «πάντα», ενώ το 8% «σπάνια» κα το 5% «ποτέ».

 

Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι δύσκολες και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του δασκάλου

Το 40% απάντησε «σπάνια», το 19% «ποτέ», το 29% «συχνά» και το 12% «πάντα».

 

Οι ασκήσεις μάς δυσκολεύουν

Το 49% απάντησε «σπάνια» και το 16% « ποτέ», ενώ το 31% απάντησε «συχνά» και το 4% «πάντα».

Συμπεράσματα:

Ο βαθμός δυσκολίας στα μαθήματα δεν επηρεάζει σημαντικά τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών. Κάπως διαφορετικά αντιμετωπίζεται το θέμα με το τμήμα της ΣΤ΄ τάξης όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τα γενικά αποτελέσματα στην ερώτηση 9. Το γεγονός αυτό δεν θεωρείται τυχαίο αλλά έρχεται σε συνάρτηση με τις προηγούμενες αποκλίσεις του τμήματος αυτού.

Δ. Προτεραιότητες για δράση

Έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας που διεκπεραιώθηκε από όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, προτείνουμε τις εξής εφαρμογές:

 • παροχή βοήθειας προς τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των εργασιών τους, πχ εξατομικευμένη μελέτη, ευκολότερες εργασίες προσαρμοσμένες στις δυνατότητές τους κλπ.
 • Παρότρυνση των μαθητών προς τα ομαδικά παιχνίδια στο χρόνο των διαλειμμάτων και υιοθέτηση περισσότερων ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, με στόχο την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και την κατανόηση της διαφορετικότητας του καθενός. Η σύνθεση κάθε ομάδας να μην είναι ομοιογενής αλλά να υπάρχουν μαθητές διαφόρων μαθησιακών επιπέδων και διαφορετικού φύλου, καθώς να γίνεται και συχνή αλλαγή των μελών κάθε ομάδας..
 • Εντοπισμός των μαθητών που απάντησαν αρνητικά στις ερωτήσεις «Τα περισσότερα μαθήματα περνάνε ευχάριστα» και «Το κλίμα της τάξης μας είναι ευχάριστο», προσπάθεια εξεύρεσης των λόγων που τους οδηγούν σε τέτοια στάση και λήψη κατάλληλων μέτρων (ένταξή τους σε ομάδες εργασίας, διευκόλυνσή τους στο να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με τους συμμαθητές, βελτίωση των σχέσεών τους με το δάσκαλο της τάξης), ώστε να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα που έχουν για το σχολείο.
 • Επίδοση του ίδιου ερωτηματολογίου στους μαθητές μετά την παρέλευση τριών μηνών για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα παραπάνω μέτρα ήταν αποτελεσματικά.

 

 • Σεμινάρια από ειδικούς συμβούλους, παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ με σκοπό την επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των γονέων, με θέματα που θα αφορούν τις διάφορες συμπεριφορές (επιθετικές, καταθλιπτικές κτλ) των παιδιών εντός και εκτός σχολικού χώρου. (Σχολές γονέων)
 • Παρουσία ενός παιδοψυχολόγου στο σχολείο ? όχι μία μόνο φορά αλλά να πραγματοποιεί εποικοδομητικές επισκέψεις 3 έως 4 φορές το χρόνο κατά τις οποίες θα συμμετέχουν γονείς και δάσκαλοι για να συζητήσουν για τις συμπεριφορές των μαθητών και το πιο σημαντικό να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην βελτίωση αυτών των διαφόρων συμπεριφορών (επιθετικών, καταθλιπτικών κτλ) Η τελευταία τους συνάντηση να έχει ως στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν (από γονείς και δασκάλους) ώστε να γίνεται διακριτό αν επιτεύχθηκε ο σκοπός ή όχι κι αναλόγως με το αποτέλεσμα να υπάρχει περεταίρω εξέλιξη της διαδικασίας. Καλό θα ήταν να έρχεται και σε άμεση επαφή με τον εκάστοτε μαθητή κάθε φορά ή να τον παρατηρήσει κάποιες φορές κατά την εξέλιξη μιας ομαδικής δραστηριότητας, εργασίας κτλ.
 • Γνωριμία με μαθητές άλλων σχολείων και του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού αν αυτό είναι εφικτό μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Πιστεύουμε ότι βοηθάει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επαφή με άλλες κουλτούρες κτλ.
 • Επανακαθορισμός των στόχων του μαθήματος της γυμναστικής, όσον αφορά την προσέγγιση της συμπεριφοράς των μαθητών.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων και αντικειμένων στο μάθημα.
 • Δημιουργία ευχάριστου κλίματος στην τάξη και στην σχολική αυλή με δραστηριότητες χωρίς έντονο ανταγωνισμό.
 • Κατάλληλος χώρος και αθλητικό υλικό σύμφωνα με τον αριθμό και την ηλικία των μαθητών.
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των αδύνατων μαθητών από τον εκπαιδευτικό της τάξης καθημερινά, ώστε η παραμικρή προσπάθεια που καταβάλλουν να μην περνά απαρατήρητη, αλλά να επιβραβεύεται και να καταγράφεται σε σημειωματάριο. Την ύπαρξή του γνωρίζει ο εκπαιδευτικός και ο ίδιος ο μαθητής.
 • Είναι απαραίτητη ως ένα βαθμό η απλούστευση των ασκήσεων έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις κατανοήσουν ευκολότερα και να μη νοιώθουν μειονεκτικά όταν χρειάζεται να ζητήσουν τη βοήθεια του δασκάλου.
 • Συχνή συνεργασία δασκάλου ? γονέα με ειλικρινή διάθεση να βοηθήσουν από κοινού το μαθητή.
 • Διαμόρφωση του τρόπου διδασκαλίας, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται ευχάριστα και να υπάρχει ενεργητική συμμετοχή των μαθητών κι αυτό θα μπορούσε να καθορίσει ως απαραίτητο τον εξοπλισμό των τάξεων με κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό όπως διαδραστικούς πίνακες, Η/Υ κτλ.
 • Για τα μαθήματα αισθητικής αγωγής (Μουσική-Θεατρική Αγωγή- Εικαστικά) προτείνεται περεταίρω συνεργασία για καλλιέργεια ομαδικότητας, απελευθέρωση σώματος, εκμετάλλευση δημιουργικής φαντασίας, ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες, απελευθέρωση δημιουργικότητας, ώστε τα μαθήματα αυτά ως διδακτικό αντικείμενο να μην αποτελέσουν αυτοσκοπό αλλά να έχουν στόχο την καλλιέργεια της ευαισθησίας στην τάξη, στο σχολείο και κατ? επέκταση στην κοινωνία.

Προτάθηκε από το κ. Σχολικό Σύμβουλο Σίδερη Δημήτριο να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα στους Γονείς και Κηδεμόνες του Δημ. Σχ. Λεωνιδίου σε συνάντηση-Ημερίδα μαζί τους και να δοθεί το ίδιο Ερωτηματολόγιο στους μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς, να καταγραφούν εκ νέου οι απαντήσεις και συγκριτικά να αξιολογήσουμε την πορεία των δράσεων κάτι που έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

Γ΄

Σχέδιο δράσης 5

Πεδίο: Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο

Τομέας: Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο

Δείκτης: Σχέσεις μεταξύ των μαθητών

 

Τίτλος: Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών

 

Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

 

1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης

 

Τα αποτελέσματα της «συστηματικής διερεύνησης» έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών είναι ικανοποιητικές. Ωστόσο αναπτύσσονται αποκλίνουσες συμπεριφορές, παρουσιάζονται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και κάποια φαινόμενα κοινωνικού και πολιτισμικού αποκλεισμού κάποιων μαθητών. Για την αντιμετώπιση των μορφών συμπεριφοράς που εμποδίζουν την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος και τη διαδικασία της μάθησης, θεωρήθηκε αναγκαία η υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών.

 

2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα της σχολικής ζωής αλλά και τη μαθησιακή διαδικασία. Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών θα συμβάλλει θετικά στην προαγωγή του συντονισμού της σχολικής ζωής, των σχέσεων εκπαιδευτικών- μαθητών, των σχέσεων σχολείου-γονέων και σχολείου-φορέων.

 

3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου

Αξιολογούνται δράσεις του σχολείου που μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενισχυθούν ώστε αν συμβάλουν θετικά στην υλοποίηση του συγκεκριμένου πεδίου δράσης.

 

Β. Σκοπός ? στόχοι του σχεδίου δράσης

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, η ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

α) Ενδοσχολική Επιμόρφωση ? Ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την καλλιέργεια σχέσεων καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

β) Συνεργασία σχολείου- γονέων για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών.

γ) Συναινετική διαμόρφωση κανόνων ενδοσχολικής συμπεριφοράς των μαθητών.

δ) Συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σχολείου.

ε) Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για επίλυση τυχόν συγκρούσεων.

 

 

 

Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης

 1. Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών μεταξύ των μαθητών.
 2. Ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων για θέματα που αφορούν στη συμπεριφορά των μαθητών.
 3. Βελτίωση της στάσης των μαθητών προς τους κανόνες της σχολικής ζωής.
 4. Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σχολείου.
 5. Σταδιακή μείωση αρνητικών μορφών συμπεριφοράς (διαπληκτισμοί, αγενής συμπεριφορά) στο σχολικό περιβάλλον.

 

Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης

Α. Προσδιορισμός του προβλήματος:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αναφέρει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της χρονιάς και καταγράφονται στα Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων. Γίνεται ομαδοποίηση των προβλημάτων και ιεράρχησή τους. Αναζητούνται τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση των παραπάνω προβλημάτων.

Β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών:

Οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας από ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, σχολικούς συμβούλους) για την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και ποικιλίας πρακτικών όπως συνεργατική μάθηση, βιωματική παιδαγωγική, παιχνίδια ρόλων, αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, στρατηγικές τροποποίησης της συμπεριφοράς.

Σε συνεργασία με το Δήμο παιδοψυχολόγος ή κοινωνική λειτουργός πραγματοποιεί εποικοδομητικές επισκέψεις 3 – 4 φορές το χρόνο στις οποίες θα συμμετέχουν γονείς και δάσκαλοι για να συζητήσουν για συμπεριφορές μαθητών και να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες που θα οδηγήσουν στη βελτίωσή τους. Στην τελευταία συνάντηση παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα.

Γ. Επιμόρφωση γονέων:

Οργανώνονται επιμορφωτικές συναντήσεις για γονείς σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ανάπτυξης κινήτρων επίδοσης, αντιμετώπισης της αποτυχίας, θέματα που αφορούν τις δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς και προσαρμογής στη σχολική ζωή. Εδώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν και οι σχολές γονέων.

Δ. Ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείου ? γονέων:

Αναπτύσσονται τρόποι ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τους γονείς μέσω τακτικών συναντήσεων και δημιουργίας τετραδίου επικοινωνίας εκπαιδευτικών ? γονέων. Οι γονείς ενημερώνονται για τους στόχους της δράσης, παρουσία των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ε. Διαμόρφωση κανόνων καλής συμπεριφοράς

Η σχολική μονάδα διαμορφώνει με τη συνεργασία των μαθητών κανόνες καλής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον και κοινοποιούνται στη σχολική κοινότητα. Δίνονται σαφείς εξηγήσεις στους μαθητές για να καταλάβουν τη σκοπιμότητά τους και παρακολουθείται η εφαρμογή τους. Εδώ απαιτείται ομοφωνία και σύμπνοια του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

ΣΤ. Ημερολόγιο Τάξης Εκπαιδευτικών

Ο εκπαιδευτικός της τάξης και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καταγράφουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με κάθε είδους συμπεριφοράς μαθητών που αποκλίνει από τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς και λειτουργίας της ομάδας κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή στα διαλείμματα.

 

Ζ. Οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Οι μαθητές συμμετέχουν σε δράσεις της μαθητικής κοινότητας και δράσεις μεταξύ διαφορετικών σχολικών κοινοτήτων (εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, κοινωνικές δραστηριότητες) που ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών, ευνοούν τη συνεργασία κα την άμιλλά, δίνουν ευκαιρίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και κλίσεων, διευκολύνουν την εκτόνωση των εντάσεων με δημιουργικό τρόπο και συντελούν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος.

Επίσης διαδικτυακά μπορούν να επικοινωνήσουν με μαθητές άλλων σχολείων, γεγονός που βοηθάει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την επαφή με άλλες κουλτούρες.

 

Η. Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων για επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων

Με βιωματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις (δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι) καλλιεργούνται στους μαθητές δεξιότητες για ειρηνική επίλυση προβλημάτων (διαπραγμάτευση, παρουσίαση του προβλήματος από την πλευρά του άλλου).

 

 

2. Οργανωτικές δομές

Για την υλοποίηση της δράσης την κύρια ευθύνη φέρει ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα και το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αξιοποιούνται επίσης ειδικοί επιστήμονες.

 

3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης

η υλοποίηση της δράσης δεν απαιτεί παρεμβάσεις ? αλλαγές στην οργάνωση της σχολικής ζωής. Μπορεί να απαιτηθεί χρόνος για την πραγματοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά την έναρξη και τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

Ε. Πόροι ? Μέσα του σχεδίου δράσης

1. Ανθρώπινο δυναμικό

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας

Οι γονείς των μαθητών

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

Ειδικοί Επιστήμονες

 

 

2. Χρόνος

Η δράση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το σχέδιο δράσης προγραμματίζεται και υλοποιείται εντός του σχολικού έτους. Ο χρόνος κατανέμεται ανάλογα με τις ενέργειες.

 

 

3. Υλικοτεχνική υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (φωτοτυπικό μηχάνημα, υπολογιστής, εκτυπωτής, προτζέκτορας, αναλώσιμα). Παρουσιάζονται ελλείψεις και έχουν καταγραφεί οι ανάγκες του σχολείου.

 

4. Οικονομικοί Πόροι

Απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για την πραγματοποίηση μαθητικών δραστηριοτήτων και την αμοιβή των ειδικών επιστημόνων.

 

 

 

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων

Σχέδια παρατήρησης συμπεριφοράς

Ημερολόγιο σχολείου

Ημερολόγιο εκπαιδευτικών

 

6. Πηγές

Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων

Πρακτικά Συλλόγου Γονέων

Αποτελεσματικές πρακτικές και προγράμματα που εξελίχθηκαν σε άλλα σχολεία.

 

 

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Διαδικασίες υλοποίησης 1ο τρίμηνο

Σεπτέμβριος-Νοέμβριος

2ο τρίμηνο

Δεκέμβριος-Φεβρουάριος

3ο τρίμηνο

Μάρτιος-Μάιος

Προσδιορισμός και ιεράρχηση προβλημάτων Χ
Ουσιαστική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων

Χ Χ χ
Επιμόρφωση γονέων χ
Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας σχολείου ? γονέων για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών χ χ χ
Διαμόρφωση κανόνων καλής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον χ
Ημερολόγιο Τάξης ? Εκπαιδευτικών χ χ χ
Οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων χ χ χ
Καλλιέργεια δεξιοτήτων για επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων χ χ
Παρακολούθηση ? Ανατροφοδότηση της δράσης χ χ χ
Αξιολόγηση της δράσης χ χ

 

 

Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης

Ζ1. Παρακολούθηση ? Ανατροφοδότηση Ενεργειών

α. Προσδιορισμός και ιεράρχηση προβλημάτων

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων διερευνά, διατυπώνει, ιεραρχεί, επανεξετάζει και επαναπροσδιορίζει, εάν είναι αναγκαίο, τα προβλήματα. Καταγράφονται στο Ημερολόγιο του σχολείου οι συναντήσεις και οι ενέργειες.

 

β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών που καταγράφονται στο ημερολόγιο του σχολείου. Στο τέλος διανέμεται στους εκπαιδευτικούς σχετικό ερωτηματολόγιο ή πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό.

 

γ. Επιμόρφωση γονέων

Καταγράφονται οι συναντήσεις στο ημερολόγιο του σχολείου. Στο τέλος των επιμορφωτικών σεμιναρίων διανέμεται στους γονείς σχετικό ερωτηματολόγιο.

 

δ. Ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου ? γονέων για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών. Η ενέργεια παρακολουθείται με σχετικές καταγραφές στο ημερολόγιο του σχολείου.

 

ε. Διαμόρφωση κανόνων καλής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον. Γίνονται οι σχετικές καταγραφές στο ημερολόγιο του σχολείου. Ο συντονιστής παρακολουθεί και επεμβαίνει για τυχόν τροποποιήσεις.

 

στ. Ημερολόγιο τάξης ? εκπαιδευτικών

Γίνονται καταγραφές της συμπεριφοράς και των σχετικών παρεμβάσεων.

 

ζ. Οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Καταγράφονται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις στο ημερολόγιο του σχολείου καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε αυτές. Η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης διαπιστώνεται με ερωτηματολόγια.

 

η. Καλλιέργεια δραστηριοτήτων για επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων

Η ενέργεια παρακολουθείται με σχετικές καταγραφές στο ημερολόγιο των εκπαιδευτικών και με σχέδια παρατήρησης των μαθητών.

 

 

Ζ2. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης

Γενικά θα πρέπει να αξιολογείται και να κοινοποιείται κάθε δραστηριότητα.

 

Στόχος 1: Ουσιαστική επιμόρφωση – ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την καλλιέργεια καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Προσέγγιση στα Κριτήρια Επιτυχίας

Από σχετικά ερωτηματολόγια διαπιστώνεται η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων στην πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών.

 

Στόχος 2: Επιμόρφωση γονέων και συνεργασία σχολείου – γονέων για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών.

Προσέγγιση στα Κριτήρια Επιτυχίας

Η επιτυχία του στόχου διαπιστώνεται από τις καταγραφές στο ημερολόγιο του σχολείου, τη συμμετοχή των γονέων στα σεμινάρια και τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια.

 

Στόχος 3: Συναινετική διαμόρφωση κανόνων ενδοσχολικής συμπεριφοράς των μαθητών.

Προσέγγιση στα Κριτήρια Επιτυχίας

Από τις καταγραφές στα πρακτικά του σχολείου .

 

Στόχος 4: Συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σχολείου

Προσέγγιση στα Κριτήρια Επιτυχίας

Η επιτυχία του στόχου διαπιστώνεται συγκρίνοντας το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του σχολείου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

 

Στόχος 5: Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για επίλυση συγκρούσεων

Προσέγγιση στα Κριτήρια Επιτυχίας

Διαπιστώνεται ο βαθμός εφαρμογής των κανόνων καλής συμπεριφοράς και καταγράφεται η πορεία εκδήλωσης των αρνητικών συμπεριφορών των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. (αύξουσα ή φθίνουσα)

 

 

 

Έκθεση αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης

Παρατίθεται η έκθεση με τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης στην οποία περιλαμβάνονται θέματα όπως: διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης των ομάδων εργασίας, επίλυσης προβλημάτων χρόνου, επικοινωνίας και συνεργασίας, παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασμού και αναθεωρήσεις του σχεδίου, επιδράσεις σε διάφορους δείκτες, βαθμός ικανοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, γενική εκτίμηση της επιτυχίας του σχεδίου δράση, προτάσεις νέων στρατηγικών.

 

 

Λεωνίδιο 7 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά σε αναζητήσεις: